Ana taşınmaz üzerindeki su kuyusu üzerinde irtifak hakkı kurulması istemimizi içerir dilekçe.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18489
post-template-default,single,single-post,postid-18489,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ana taşınmaz üzerindeki su kuyusu üzerinde irtifak hakkı kurulması istemimizi içerir dilekçe.

Ana taşınmaz üzerindeki su kuyusu üzerinde irtifak hakkı kurulması istemimizi içerir dilekçe.

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI                         :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                            :

 

ADRESİ                                           :

 

KONU                                               : Ana taşınmaz üzerindeki su kuyusu üzerinde irtifak hakkı kurulması istemimizi içerir.

 

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Taşınmazın …. sayılı parseli müvekkilin murisleri ve …. sayılı parseli de davalının murisi adına kayıtlı olup, …/…/… tarihinde taşınmazların müşterek sınırına masrafları eşit karşılanmak suretiyle su kuyusu açılıp elektrik tesisatı yapılmıştır. (EK-1) (EK-2)

 

2-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 756. maddesi gereğince; Kaynaklar, arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak, bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur.

 

3-) Tarafımızca …/…/… tarihinde yaptırılan tespit sırasında, (EK-3) su kuyusunun müvekkil murisine ait olan …. sayılı parsel içerisinde kaldığı neticesine ulaşılmıştır.

 

4-) Sondaj kuyusu ve tesisatının taraflar arasında ortak olarak yapıldığı tanık beyanları ile de sabit olup bu husus, mahkemeniz huzurunda dinlenmelerini istediğimiz ve dilekçemiz ekinde (EK-4) sunduğumuz tanık listesinde isimleri ve adresleri yer alan tanıklarımızın ifadeleri ile açıklığa kavuşacaktır.

 

5-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; su kuyusundan 1/2 hisse itibariyle su kaynak kullanım hakkının davacı müvekkile ait olduğunun tespiti ile kuyu üzerinde müvekkil murisine ait olan … sayılı parsel lehine irtifak hakkı tesisi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 6100 S. K. m. 4, 12, 240, 266, 288 , 4721 S. K. m. 756

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Tapu kayıtları

2-) Su kuyusu açıldığına dair …/…/… tarihli belge

3-) …/…/… tarihli tespit tutanağı

4-) Tanık beyanları

5-) Keşif ve Bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  … parselde bulunan kuyu üzerinde irtifak hakkı tesisine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla vekaleten talep ederiz.  …/ …/ …

 

EKLER:  1- Tapu kayıtları

2- Su kuyusu açıldığına dair …/…/… tarihli belge

3- …/…/… tarihli tespit tutanağı

4- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

5-  Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran