İcra ve İflas Suçu 4
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16988
post-template-default,single,single-post,postid-16988,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İcra ve İflas Suçu 4

İcra ve İflas Suçu 4

İcra ve İflasSuçu – Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme

Alacaklısını zarara sokma kastıyla mevcudunu eksiltme suçu İİK m.331’de düzenlenmiş icra suçları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alacaklısını zarara sokma kastıyla mevcudunu eksiltme suçunun maddi unsurlarının meydana gelebilmesi için, borçlunun mallarının tamamını veya bir kısmını, mülkünden çıkartarak veya telef ederek veya kıymetten düşürerek veya hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının üzerine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek, yapay surette eksiltmesi gerekir ya da taşınmaz rehini kapsamında bulunan eklentinin taşınmaz dışına çıkarılması gerekir. Bu halde icra suçları oluşacaktır.

Ayrıca alacaklısını zarara sokma kastıyla mevcudunu eksiltme suçunun oluşabilmesi için borçlunun bu fiilleri, kanun metninde de açıkça belirtildiği gibi “Haciz yoluyla takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde”, ”İflas takibinden veya doğrudan doğruya iflas hallerinde iflas talebinden önceki iki yıl içinde”, ”Konkordato mühleti veya iflasın ertelenmesi talebinden önceki iki yıl içinde ya da konkordato mühleti talebi veya iflasın ertelenmesi talebinden sonra “ işlemiş icra suçları olması gereklidir.

Borçlunun bu fiilleri ‘’alacaklısını zarara sokmak maksadıyla’’ yapmış olması gerekir ve borçlu da bu icra suçları özel kastının bulunması suçun oluşması için şarttır.

Kanunda yine alacaklısını zarara sokma kastıyla mevcudunu eksiltme suçunun oluşması için, aciz vesikasının varlığı şartı aranmış veya borçlunun alacağını alamadığını ispat etmiş olması gerektiğinden bahsedilmiştir. Burada bahsi geçen aciz vesikası İİK m.105/1 ve m.143’ göre alınan kesin aciz vesikası olarak tanımlanan aciz vesikasıdır. Geçici aciz vesikası alınması alacaklısını zarara sokma kastıyla mevcudunu eksiltme nedeniyle icra suçları oluşumu için yeterli değildir.

Suçun takibi şikayet üzerine yapılır ve suçun öğrenildiği günden itibaren 3 ay içinde ve herhalde bir yıl içinde şikayetin yapılması gereklidir.

İcra suçları için görevli mahkeme İcra Ceza Mahkemesidir. İcra suçları için yetkili mahkeme ise, borçlunun yerleşim yeri mahkemesi veya suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Kanunda icra suçları sebepleri olarak gösterilen nedenler şunlardır; borçlunun alacaklısını zarara sokmak maksadıyla mallarını veya bunlardan bir kısmını elinden çıkarmalı, bu malları alacaklısı zararına yok etmeli veya değerini düşürmeli, gerçek surette veya muvazaa yolu ile mallarını başkasının eline geçirmeli, aslı olmayan borçları kabul ederek malvarlığını suni surette azaltmalı, taşınmaz rehin kapsamında bulunan eklentiyi rehin alacaklısını zarara uğratmak maksadıyla eklentinin zilyedi taşınmaz dışına çıkarılmalıdır.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran