Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Alanya Avukatı Mehmet Aşıkoğlu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20226
post-template-default,single,single-post,postid-20226,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

T.C. YARGITAY

8.Ceza Dairesi
Esas: 2016/7247
Karar: 2016/8702
Karar Tarihi: 30.06.2016

SİLAH TİCARETİ SUÇU – SANIĞIN TELEFONUNDAN SÖZ KONUSU TELEFON NUMARASINA TABANCA RESİMLERİ GÖNDERİLDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ KARŞISINDA BU HUSUSUN ARAŞTIRILMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanığın telefonu üzerinde yapılan incelemede, sanığın telefonunda ….. adıyla kayıtlı olup …. adına çıkarıldığı belirlenen telefon numarasına tabanca resimleri gönderildiğinin tespit edilmesi karşısında bu husus araştırılmadan eksik araştırmayla hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(6136 S. K. m. 12)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

Oluşa, tüm dosya kapsamına göre, sanıklar … ve … benzer savunmalarında sanık …’un abisi olan ve galericilik yapan ,,, ‘un isteği ile …. ‘ ya araç satışı için gittiklerini ve burada ….. isimli şahıs ile görüştüklerini beyan etmeleri, sanık …’un ayrıca …. ‘un kendisine ….. ‘nın bir emanet vereceğini söylediğini ve suça konu silahların bulunduğu valizi ….. isimli şahsın verdiğini belirtmesi, soruşturma aşamasında sanık …’un telefonu üzerinde yapılan incelemede, sanığın telefonunda ….. adıyla kayıtlı olup …. adına çıkarıldığı belirlenen telefon numarasına tabanca resimleri gönderildiğinin tespit edilmesi, …. isimli şahsın ise, N… B…’un kız arkadaşı olduğunun anlaşılması karşısında, …. , …. ve ….. isimli şahısların tespiti ile yöntemine uygun olarak tanık sıfatıyla ifadelerinin alınması ve sonucuna göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde hükümler kurulması,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 30.06.2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI DÜŞÜNCE

Sanıklar …, … ve … hakkında silah ticareti suçundan 6136 sayılı Yasanın 12/1. maddesinden kurulan hükümlerin, sanıklar savunmanlarının temyizi üzerine yerel mahkemece verilen mahkumiyet hükümlerinin onanması yerine sayın çoğunluğun bozmaya ilişkin kararı yerinde değildir. Şöyle ki;

Yerel mahkemenin kararında da belirtildiği üzere, 16.12.2015 tarihli tutanakta aracın uygulama noktasını görünce ani ve hızlı bir şekilde petrol istasyonuna giriş yapmaları, polislerin aracın yanına gittiklerinde sanıkların panik içerisinde olduklarının belirtilmesi, ülkemizde araç alım satımlarında aracı satın almak isteyenlerin aracı satanların yanına gelmesinin teamül olduğu, ….. ’dan …. gibi uzak bir yere kesin satım konusunda anlaşma olmaksızın araç satmak isteyenin gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, sanık …’nın 16.12.2015 tarihli ilk beyanında … ’a tek başına minübüs ile geldiğini söylediği halde diğer sanıkların …. ’yi bizzat kendilerinin aldıklarını beyan etmelerine karşın, sonraki aşamalarda ifadeler arasındaki çelişkinin giderilmesi için benzer ifade vermeleri, Beyşehir’den alınan silah dolu valizin ,,, arasındaki mesafe de dikkate alındığında ilgi çekmemesinin ve diğer sanıkların bilmemesinin mümkün olmaması, ele geçen tabanca ile namlu miktarı ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıkların birlikte hareket ederek müsnet silah ticareti suçunu işlediklerinin sabit olduğu, bozma ilamındaki araştırılması istenen konuların ancak isimleri geçen kişiler açısından suç duyurusunda bulunmayı gerektirecek bir husus olduğu, kaldı ki mahkemenin kararında da,,, ve Konya’daki …. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, dosyamız sanıklarının hukuki durumunu etkilemeyeceği değerlendirildiğinde, yerel mahkemenin usul ve yasaya uygun kararının onanması yerine, gerekçede yazılı nedenlerle bozulmasına dair sayın çoğunluğun kararına katılmıyorum. 30.06.2016

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran