UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19102
post-template-default,single,single-post,postid-19102,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)

– 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.

– Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.

– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir. 

– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.

– Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi halinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.

MADDE                                                                       SUÇ

86                                                                                         Kasten Yaralama (3. Fıkra hariç)

89                                                                                 Taksirle Yaralama

106/1                                                                                   Tehdit

106                                                                                       Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından

veya sair bir kötülük edileceğinden bahisle tehdit.

116                                                                                       Konut dokunulmazlığının ihlali  

117/1                                                                                  İş ve çalışma hürriyetinin ihlali  

123                                                                                       Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma       

125                                                                                       Hakaret

132                                                                                       Haberleşmenin gizliliğini ihlal

133                                                                                       Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda

Alınması

134                                                                                       Özel hayatın gizliliğini ihlal

141                                                                                       Hırsızlık

146                                                                                       Kullanma Hırsızlığı

156                                                                                       Bedelsiz senedi kullanma

157                                                                                       Dolandırıcılık

159                                                                                       Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı

                                                                                              tahsil amacıyla işlenmesi hali

160                                                                                       Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya

üzerinde tasarruf

167                                                                                       Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı

Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali

209                                                                                       Açığa imzanın kötüye kullanılması

233/1                                                                                   Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

234                                                                                       Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

239                                                                                       Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı

niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (4. fıkra  hariç)

341                                                                                       Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

5271 S. K. m. 253/1-c                                                     Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel

hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar   

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran