İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16891
post-template-default,single,single-post,postid-16891,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Yargıtay Kararı

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY
6. Ceza Dairesi                                                                                                                                                      Esas No            :2018/905
Karar No          :2018/1539
Karar Tarihi    : 28.02.2018

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU – SANIĞIN SUÇ ÖRGÜTÜ
KURUCUSU YÖNETİCİSİ VE ÜYESİ VEYA ÖRGÜT ADINA
DİĞERLERİYLE BİRLİKTE VEYA TEK BAŞINA SUÇ İŞLEYEN KİŞİ
KONUMUNDA OLMADIĞI – TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA
YERİ BULUNMADIĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Sanığın, suç örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmadığı, örgüt adına diğerleriyle birlikte
veya tek başına suç işleyen kişi konumunda bulunmadığı, somut olayda suç örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım eden kişi konumunda olduğu ve bu nedenle hakkında tekerrür hükümleri uyarınca
uygulama yapılmasının olanaklı bulunmadığının kabulü gerekir.
(5237 S. K. m. 6, 58, 220, 235)
Sanık … hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 5237 sayılı TCK’nın 235/2-d maddesi
yollamasıyla 235/1, 62/1, 53/1, 58/9. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası; suç işlemek amacıyla
kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aynı Yasanın 220/7. maddesi
yollamasıyla 220/2, 220/3, 62/1, 53/1, 58/9. maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün hapis cezasına
hükmedilmiştir.
Hükmün; sanık ve savunmanı tarafından yasal süresi içinde temyiz edilmesi üzerine Dairemizce
onanmasına karar verilmiştir.
Dairemizin anılan kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/02/2018 gün ve KD2018/5239
sayılı yazıları ile itiraz kanun yoluna başvurulması üzerine, Dosya Dairemize
gönderilmekle okunarak gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
5271 sayılı CMK’nın 6352 sayılı Yasanın 99. maddesi ile değişik 308. maddesi gereğince yapılan
incelemede;
Sanık …’in adli sicil kaydında tekerrüre esas oluşturan suç kaydı bulunmamaktadır.
5237 sayılı TCK’nın “Tanımlar” başlıklı 6/1-j maddesine göre örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç
örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç
işleyen kişi anlaşılır.
Adı geçen sanığın, suç örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmadığı, örgüt adına diğerleriyle birlikte
veya tek başına suç işleyen kişi konumunda bulunmadığı, somut olayda suç örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım eden kişi konumunda olduğu ve bu nedenle hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58/9.
maddesi uyarınca uygulama yapılmasının olanaklı bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Hal böyle olunca;
1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının KABULÜNE,
2) Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 11/10/2017 tarih ve 2017/2064 Esas, 2017/3376 Karar sayılı ilamında,
sanık … hakkında, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek suçlarından kurulan hükme ilişkin “onama” kararının kaldırılmasına; hükmün
itiraz nedeni doğrultusunda BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını
gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322.
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükümden adı geçen sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın
58/9. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin çıkartılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya
uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 28.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran