Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Dava Açabilir Miyim?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16884
post-template-default,single,single-post,postid-16884,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Dava Açabilir Miyim?

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor? Adli Tatilde Dava Açabilir Miyim?

ADLİ TATİL 2018

Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler 20 Temmuzdan 31 Ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.                      Ara verilen faaliyetlere bir eylülde başlanır. (CMK m. 331/1 )

Adli tatilde acil işler devam edebilir, Soruşturma İle tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatiİ süresi içinde ne suretle yerine getirileceği hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir (CMK m. 331/2).

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin işlerin incelemelerini yapar (CMK m. 331/3).

Adli tatile rastlayan süreler işlemez Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır (CMK 331/4).

 ADLİ TATİL NE DEMEKTİR ? DETAYLAR

Adli tatil 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’a kadar devam eder. Yeni adli yıl 1 Eylülde başlar. Bu süre zarfında kural olarak yargı ile ilgili işlem yapılamaz. Mahkemeler ara verir.

 • Adli tatilde, kural olarak mahkemelerdeki dava ve işlere bakılamaz.
 • ihtiyati tedbir ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
 • iflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 • Tahkim ‘hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatilde görülecek işleri burada sayılanlardır. Sorular burada sayılanlara göre çözülmelidir.

Şoybağına ilişkin davalarda aftık adli tatilde görülecek işler arasında sayılmıştın Bu nedenle örneğin babalık davası artık adli tatilde görülen davalardandır.

 • Taraflar anlaşır ise veya diğer tarafın yokluğunda görülen bir dava ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıda sayılan işe ve davalara bakılması adli tatilden sonraya bırakılabilir.
 • Adli tatilde görülecek olan dava ve işlere nöbetçi mahkemeler bakan

İstinaf/temyiz ve karar düzeltme incelemelerine de adli tatilde bakılır.

 • Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemdeh kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
 • Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır,
 • Örneğimi 0 Temmuzda başlayan iki haftalık sürenin bitim tarihi 24 Ağustos günü akşam mesai saati sonudur. Ancak bu tarih tatil zamanına rastladığından süre 1 Eylülden itibaren başlar, yani 7 Eylül günü mesai saati bitiminde sona erer.
 • Ancak; 28 Ağustos günü başlayan iki haftalık sürenin bitim tarihi, adli tatil içinde olmadığından süre normalolarak 11 Eylül günü mesai saati bitiminde biter.

Adli tatil, ancak açılmış bulunan dava ve işlere uygulanır, Henüz açılmamış bir dava„iş veya talep için süreler uygulanmaz ve bunlar adli tatil sırasında yapı malıdır, Aksi halde zamanaşımı süresi dolar ve hak düşürücü süre geçer.

 

Eğer bir avukata ihtiyacınız var ise Alanya Avukat‘lık bürosu olarak hemen yardımcı olabiliriz!

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran