İsticvap Nedir ?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18927
post-template-default,single,single-post,postid-18927,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İsticvap Nedir ?

İsticvap Nedir ?

İsticvap, tarafın, hakim tarafından sorgulanmasını ifade eder. İsticvap, dosyadaki delillerin incelenmesine rağmen uyuşmazlığın yine de tam olarak aydınlatılamadığı durumlarda uygulanan bir yoldur. İsticvap konusunda taraflardan herhangi biri talepte bulunabileceği gibi, hakim de kendiliğinden isticvaba karar verebilir. Ancak hakim, taraflardan birinin isticvap talebinde bulunması durumunda bunu kabul etmek zorunda da değildir. Taraflar, kendisinin isticvap edilmesini isteyemezler. İsticvap talebi, ancak karşı tarafa yönelik olarak yapılabilmektedir. Bir davada, taraflar dışındaki kişilerin ise isticvap edilmeleri mümkün değildir. İsticvap, ancak davanın temelini oluşturan vakıalar ile onunla ilişkisi bulunan konularda yapılabilir. Tartışma konusu olmayacak kadar net konularda isticvap yoluna başvurulmayacağı açıktı

İsticvap olunacak tarafın tüzel kişi olması halinde, yetkili temsilcisi isticvap edilecektir. Ergin olmayan veya kısıtlı kişilerin isticvabına karar verilmesi durumunda ise o kişinin kanuni temsilcisi isticvap edilecektir. HMK 171. madde isticvabına karar verilen tarafın mahkemeye davet usulü ile duruşmaya katılmama durumunun sonuçlarını düzenlenmektedir. Buna göre, isticvap edilecek tarafa gün ve saati bildirir bir davetiye çıkarılır. Bu davetiyede hangi vakıalar hakkında isticvap edileceği, geçerli bir mazereti olmaksızın gelmez ve gelip de soruları cevapsız bırakırsa, isticvaba konu vakıaları kabul etmiş sayılacağı hususu da yazılır. Buna rağmen ilgili taraf, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmez veya gelip de soruları cevapsız bırakırsa, mahkeme tarafından sorulan vakıaları kabul etmiş sayacaktır.

İsticvabın yapılma usulü HMK 173. maddede düzenlenmiştir. Kural olarak, isticvabına karar verilen kimse bizzat isticvap olunacaktır. HMK 170. madde hükmü ise saklıdır. İkinci fıkra uyarınca hakim, isticvap edeceği tarafa gerçeği söylemesi gerektiği hususunu hatırlatmakla yükümlü tutulmuştur. İsticvabın yapıldığı sırada karşı taraf ve vekilleri de hazır bulunabilecektir. Bu konuda hakimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Maddenin dördüncü fıkrası, isticvap olunacak tarafın, mahkemenin izni olmadıkça, yazılı not kullanmasını yasaklamıştır. İsticvap, yazılı olarak kayda geçirilmesi amacıyla ayrıntılı olarak tutanağa geçirilir. Tutanakta sorulan sorulara verilen cevaplar ve tarafça yapılan açıklamalar kaydedilir. Tutanak, taraflara okunduktan sonra isticvap olunan tarafa imzalatılır. İsticvap olunan taraf haklı bir gerekçe göstermeden tutanağı imzalamaktan kaçınırsa hakim, bu durumu tutanakta belirtir.

 

 

Tags:
, ,
No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran