Hayvan Sahibinin Hukuki Sorumluluğu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18874
post-template-default,single,single-post,postid-18874,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Hayvan Sahibinin Hukuki Sorumluluğu

Hayvan Sahibinin Hukuki Sorumluluğu

Hayvan sahibinin sorumluluğundan bahsedebilmek için o hayvanın maddi anlamda maliki olması zorunlu bir koşul değildir. Kanunda hayvan bulunduran “bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi” olarak tanımlama yapılmıştır.  Buradan da anlaşılacağı üzere, bir hayvanın bakımını sürekli ya da geçici olarak üstlenen kişi bu hayvanın bakımını üstlendiği zaman aralığında verdiği zarardan sorumlu tutulmaktadır. Bakımının üstlenilmesinden söz edebilmemiz için o hayvanın zilyetliğe alınarak bakımın yapılması gerekmektedir.

Hayvan Sahibinin sorumluluğu kusursuz sorumluluk alt başlığı altında, Türk Borçlar Kanunu’nun  67 ve 68 maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanun gereğince, bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Kişinin bu zararın doğmasında kusurlu olmasa dahi doğan zarardan sorumlu olduğu açıktır. Kişinin bu zararın doğmasında kusuru olmasa dahi doğan zarardan sorumluluğu söz konusudur. Bu sorumluluk kusur sorumluluğu değil sebep sorumluluğudur.

Hayvan bulunduran, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse sorumluktan kurtulur.  Yani hayvan bulunduran kurtuluş kanıtı getirebilir.Ancak burada önemli olan gerekli özeni gösterdiğinin ispat edilmesidir.

Anılan madde hükmüne göre, hayvana dikkat, özen ve gözetim görevini üzerine alan ve ondan sürekli şekilde faydalanan kişi, hayvanı bulunduran sıfatıyla bu hayvanın sebep olduğu zararları ödeme yükümlülüğü altındadır. TBK.nun 67. maddesi uyarınca hayvan bulunduranın sorumluluktan kurtulabilmesi; hayvanı, hal ve şartlara göre, gerekli bulunan özenle gözetmiş olduğunu ya da bu özen gösterilmiş olsa bile, zararın önlenemeyeceğini ispat etmesine bağlıdır.

Hayvan sahibinin sorumlu olması için hayvanın kendi bağımsız hareketiyle, içgüdüsüyle yaptığı bir hareket neticesinde, zarara sebep olması gerekmektedir. Ortaya çıkan zarar, eğer hayvanın yönetimi altında bulunduranın yanlış hareketinden meydana gelmişse, artık bu madde uygulama alanı bulmaz. Bu durumda kişinin kusur sorumluluğu devreye girdiğinden, kişi kusuru oranında sorumlu olacaktır.

Ayrıca bu maddenin uygulanabilmesi için “üzerinde hakimiyet bulunan hayvan” olması açıkça gerekmektedir. Hayvan kişinin hakimiyeti altında bulunmalıdır. Hayvanın maliki olması şart olmayıp, oluşan zarar sırasında hayvan o kişinin gözetimi altında ise sorumlu olmaktadır. Bu nedenle de ormandaki ayının, yılanın, kuşun veya kenenin vereceği zarar bu madde kapsamında ele alınmaz. Ancak bu hayvanlar kişi tarafından kasten şehir merkezine ya da eve getirilir ise oluşan zarardan da kişi kusuru oranında sorumlu olacaktır.

Bir hayvanın bakımını sürekli ya da geçici olarak üstenen şahsın 3. kişilere zarar vermemesi için gerekli özen ve dikkati göstermesi gerektiği, aksi takdirde hem hukuki hem de cezai sorumluluğunun doğduğu aşikardır. Ancak kişi gerekli özen ve dikkati gösterdiğini ispat eder ise, sorumluluktan kurtulabilecektir.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran