Güveni Kötüye Kullanma Suçu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18912
post-template-default,single,single-post,postid-18912,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Nedir?

Güveni kötüye kullanma, genel olarak muhafazası veya belirli bir şekilde kullanılması için kendisine zilyetliği devredilen malı devralan şahsın, zilyetliğin devri amacı dışında kendisinin veya başkasının yararına olarak malı kullanması veya zilyetliğin devri olgusunu inkar etmesidir.

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ise, zilyetliği devreden ile devralan arasında mevcut olan hizmet ilişkisinin kötüye kullanılması suretiyle güveni kötüye kullanma suçu işlenmesi halinde meydana gelir. Güveni kötüye kullanma suçu, emniyeti suistimal suçu olarak da isimlendirilmektedir.

Güveni kötüye kullanma suçu (emniyeti suistimal suçu) aşağıdaki şekillerde meydana gelebilir:

  • Zilyetliğin devir amacı dışında kullanılması şeklindeki basit güveni kötüye kullanma suçu,
  • Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ,
  • Meslek veya sanat nedeniyle emniyeti suistimal,
  • Ticaret sebebiyle güveni kötüye kullanma,
  • Başkasının mallarını yönetmek yetkisi çerçevesinde tevdi ve teslim edilen mallar ile ilgili emniyeti suistimal.

Şikayet, Zamanaşımı, Uzlaştırma ve Görevli Mahkeme

Şikayet; Güveni kötüye kullanma suçu, basit ve nitelikli hal olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Suçun basit şekli şikayete tabidir. Şikayet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Ancak suça dair şikayet hakkı 6 ay içerisinde kullanılmazsa, bir daha aynı fiil ile ilgili şikayet hakkı kullanılamaz.

Suçun nitelikli halleri ise takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir, haliyle bir şikayet süresi yoktur.

Zamanaşımı; Suçun nitelikli hallerinin dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır. Olayda müşteki davaya katılmak ister ise zamanaşımı süresi içerisinde her zaman şikayet hakkını kullanılabilir.

Güveni kötüye kullanma suçunun temel şekli (TCK md.155/1), taraflar  arasında uzlaşma işlemi yapılması ve uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Bilindiği gibi uzlaşmaya tabi olan olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanamazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

Görevli Mahkeme; Güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ile ilgili nüanslar;

-Suçun vukuu bulması için, faile zilyetliğin malik tarafından bilerek ve istenerek geçirilmiş olması şarttır. Eğer malikin bu hususta rızası yoksa herhangi bir güven ilişkisinden söz edilemeyeceği için güveni kötüye kullanma suçu söz konusu olmazken, somut duruma göre farklı suçlardan söz etmek gerekecektir.

-Güveni kötüye kullanma suçunda, failin mala bağımsız zilyet olması gerekmektedir. Fail zilyet değil de zilyet yardımcısı ise güveni kötüye kullanma suçu oluşmaz. Mal sahibi mal üzerinde fiili egemenliğini koruyor ve malın nasıl kullanıldığını denetleyebiliyor ise yahut fail mal sahibinin doğrudan gözetimi altında malı kullanıyorsa güveni kötüye kullanma suçu oluşmaz.

-Güveni kötüye kullanma suçunda fail, malik değildir. Bu doğrultuda, müşterek yahut iştirak halinde mülkiyete konu olan mallarla ilgili olarak müşterek veya iştirak halinde malik olanlar, birbirlerine karşı bu suçun faili olamazlar.

-Güveni kötüye kullanma suçu zimmet suçundan farklıdır. Zimmet suçunun faili yalnızca kamu görevlisi olabilirken, güveni kötüye kullanma suçunun faili herkes olabilir.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran