Gözaltı Süresine İtiraz
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17979
post-template-default,single,single-post,postid-17979,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Gözaltı Süresine İtiraz

Gözaltı Süresine İtiraz

…….. CEZA MAHKEMESİNE

SAVCILIK SORUŞTURMA NO               :  ……/……

GÖZALTI SÜRESİNE İTİRAZ EDEN    :

TC KİMLİK NUMARASI                            :

ADRES                                                              :

MÜDAFİİ                                                         :

ADRES                                                              : 

KONU                                                               : Müvekkilimize isnat olunan suçla ilgili …../……/……. tarihinde göz altına alınması ve göz altının özellikle süre yönünden hukuka aykırı olduğuna dair gerekçelerimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz ………. …….. ; ..…./……/…… tarih ve …….. doğumlu olup; …………………………………….. adresinde mukimdir.

2-)  Kolluk kuvvetlerince ……./……/…… tarihinde …………’in ………. İlçesinde yapılan eş zamanlı baskınlarla şüphelilerin içinde bulunduğu araçta ………..kg uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunmuş olup; söz konusu uyuşturucu ve uyarıcı maddelere el konulmuştur. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan takibatta şüphelilerin kullandığı aracın malikinin müvekkilimiz olması sebebiyle; şüphelilerle birlikte müvekkilimiz de gözaltına alınmıştır.

Müvekkilimizin savcılıkta vermiş olduğu ifadesinde de belirtmiş olduğu gibi; müvekkilimize ait araç motorunun su kaynatması sebebiyle şüphelilere ait tamir atölyesine bırakılmıştır. Yani, müvekkilimizin şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia olunan eylemle bir bağlantısı yoktur.

Ancak, kolluk kuvvetlerince yapılan baskından sonra müvekkilimizin evine gelen ve arama izni olmayan polisler müvekkilimizi apar topar ve hiçbir bilgilendirme yapmadan tutuklayıp götürmüşlerdir. İş bu tutuklama hadisesinden sonra nezarete götürülen her şeyden habersiz müvekkilimiz …../…../…… tarihinden bu yana yani 3 gündür gözaltında bulunmaktadır.

3-)  Bilindiği üzere; yüklenen suçun ancak ve ancak hukuka uygun olarak elde edilmiş delil ile ispatının mümkün olduğu ve hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olan bu delillerin reddolunması gerektiği kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Diğer taraftan müvekkilimizin gözaltı süresi kanuna aykırı bir şekilde uzatılmıştır.5271 Sayılı Kanunun 91.maddesinde “Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez” şeklinde bir düzenleme yapılmış olup; gözaltı süresinin uzatılması ve müvekkilimiz aleyhine geçen her saat evli ve çocuk sahibi müvekkilimizi ailesine karşı güç duruma düşürmektedir. Öte yandan bu husus ……. İlçesinde tanınmış bir esnaf olan ve hatırı sayılır bir ticarethane sahibi olan müvekkilimizi ticari kazanç bakımından telafisi zor zararlara sokmaktadır.

Bununla beraber; tutuklamaya yönelik sebepler de 5271 Sayılı Kanunun 100.maddesinde açıkça ifade edilmiştir.

Buna göre;

“Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:

Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.

b)Şüpheli veya sanığın davranışları; 

  1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
  2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.”

4-)  Kanun maddesinde yer alan bu düzenleme neticesinde; yalnızca bakım için şüphelinin tamirathanesine aracını bırakan müvekkilimizin, şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia olunan eylemden haberi dahi olmamakla beraber; müvekkilimiz bizatihi aracı vasıtasıyla karıştığı bu eylemi karakolda öğrenmiştir.

5-)  Yine, tutuklamanın gerçekleşmesi için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 100 ve madde 101 kapsamındaki şartlar gerçekleşmemiştir. Adli kontrolün neden yetersiz kalacağının bir kanıtı ya da müvekkilimizin tutuklanmasına neden olacak kuvvetli bir şüpheden söz etmek mümkün değildir.

HUKUKİ NEDENLER                : 5271 S.K. m. 91, 92, 95, 100, 101, 102, 118.

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda izah etmiş olduğumuz nedenlerle; …./…../….. tarihinde gerçekleştirilen gözaltının hukuka uygun olmadığı kanısının Sayın Mahkemede oluşması dileğiyle; savcılık makamının gözaltı kararının yukarıda Sayın Mahkemeye izah ettiğimiz  gerekçelere istinaden derhal KALDIRILMASINA ve müvekkilimizin SALIVERİLMESİNE müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. …/…../…..

 

 

MÜDAFİİ

         Av.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran