Apostil Şerhi Nedir?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18222
post-template-default,single,single-post,postid-18222,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Apostil Şerhi Nedir?

Apostil Şerhi Nedir?

Apostil Şerhi; yabancı devlet makamlarınca düzenlenmiş belgelerin ayrıca bir onay işlemine tabi tutulmaksızın bir başka devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik işlemler bütünü olarak kısaca tanımlanabilir.  Bu işlem son derece basit bir işlem olup belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” ibaresinin basılarak veya etiketinin yapıştırılarak imzalanmasından ibarettir.

Devletler, resmi iş ve işlemlerinde her şeyden önce kendi yasalarına göre kurulmuş dairelerin düzenleyecekleri belgelere itibar ederler. Bir devlet yetkili makamınca düzenlenmiş olan resmi belge temel olarak bir başka devlet için herhangi bir sıfat ve değer taşımaz. Ancak açıklayacağımız bazı koşullar gerçekleştiğinde bir devletin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan resmi bir belge başka bir devlet tarafından da resmi belge olarak kabul edilebilir.

Bu hususta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ;yabancı devlet makamlarınca düzenlenmiş olan resmi belgenin ancak o yerdeki diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması durumunda Türkiye’de de geçerli resmi belge olarak kabul edileceğini kabul etmektedir.

Apostil Şerhi, tasdik mecburiyetinin ortadan kaldırılması ve basitleştirilmesini sağlamaktadır. Yani, yabancı bir devlet makamı tarafından düzenlenmiş resmi belge yine aynı yabancı devletin yetkili makamınca verilmiş Apostil Şerhi ibaresini taşıdığı takdirde Tasdik Mecburiyetine gerek kalmayacaktır.

Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme ile bir akit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir akit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Sözleşmeye taraf devletler yazımızın sonunda yer almaktadır.

Sözleşmede taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan şu belgeler resmi belge olarak nitelendirilmiştir;

a-Savcı, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,

b-İdari belgeler,

c-Noter senetleri,

d-Kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzalarının doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar.

Türkiye için Apostil vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.

Apostil şerhi, yetkili makam tarafından Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacaktır. Bu, tasdik şerhini koyan makamın resmi dilinde veya ikinci bir dilde yazılabilecektir.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran