NAFAKANIN KALDIRILMASI İSTEMİ (YOKSULLUK NAFAKASI) DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16275
post-template-default,single,single-post,postid-16275,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

NAFAKANIN KALDIRILMASI İSTEMİ (YOKSULLUK NAFAKASI) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

NAFAKANIN KALDIRILMASI İSTEMİ (YOKSULLUK NAFAKASI) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                               … AİLE MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                               :

TC KİMLİK NO                 :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRES                                 :

KONU                                   : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir.

 

        AÇIKLAMALAR               

 

1-)  Müvekkilimiz, davalı ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. İlk başlarda uyumlu giden evlilikleri artan tartışmaların çekilmez hale gelmesi sonucu boşanma ile neticelenmiştir. Müvekkilimiz ve davalı, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile boşanmışlar ve mahkemece müvekkilimizin, davalıya aylık … TL. yoksulluk nafakası ödemesine hükmetmiştir. (EK – 1) Mahkemece verilen karar gereğince müvekkilimiz düzenli olarak her ay yoksulluk nafakasını ödemiştir. Ödemelere ilişkin banka dekontlarını ekte sunuyoruz. (EK – 2)

 

2-) Müvekkilimiz ile davalı, boşandıktan sonra da aynı mahallede yaşamaya devam etmişlerdir. (EK – 3) Müvekkilimiz, davalının, kendisinden boşandıktan sonra … … isimli şahıs ile evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığını duymuş ve davalı ile … … isimli şahsın aynı eve girip çıktıklarını kendi gözleri ile de görmüştür. Bu durumun ispatı için … … ve … … isimli kişiler de tanık yapabilecek durumdadırlar. (EK – 4) Bu durum davalının yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (EK – 5)

 

3-) Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 176, 365

 

HUKUKİ DELİLLER        : … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları, müvekkilimize ait ikametgah kaydı, tanık beyanları, Yargıtay içtihatı

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, dava tarihinden başlamak üzere müvekkilimizin davalıya ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

 

EKLER:        1-)  … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı

                        2-) Yoksulluk nafakası ödemelerine dair …, …, …, … sayılı banka dekontları

                        3-) Müvekkilimize ait ikametgah kaydı

                        4-) … … ve … … isimli tanıkların beyanları

                        5-) 2. HD. 11.05.2011 T. 2011/7688 E. 2011/8070 K.

                        6-) Vekaletname örneği.

 

 

Davacı Vekil Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
FinlandEnglishRussiaGermanIran