İŞTİRAK NAFAKASININ ARTTIRILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16308
post-template-default,single,single-post,postid-16308,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İŞTİRAK NAFAKASININ ARTTIRILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İŞTİRAK NAFAKASININ ARTTIRILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…  AİLE MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                                 :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRES                                 :

KONU                                    : Aylık …TL. olan  İştirak Nafakasının …TL. Arttırımı                       ile Aylık …TL.’ye Çıkartılması İstemimiz hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR                

 

1- Davalı … ile müvekkilemiz …  Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır. (EK-1)

2- Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu … doğumlu … …’un (EK-2)  velayeti annesine bırakılmıştır. Müşterek çocuğa bu ilamda nafaka bağlanmamıştır. Ancak ağırlaşan hayat şartları karşısında çocuğun masraflarının, okul ve dershane giderlerinin artması sonucu müvekkilemiz müşterek çocuğa nafaka bağlanması için … Aile Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya ile dava açmıştır.

3- …  Aile Mahkemesinin …/…/… tarih, …/… E. ve …/… K. Sayılı ilamı ile müşterek çocuk …  için aylık …TL iştirak nafakasına hükmetmiştir. (EK-3)

4- … yılında hükmedilen aylık …TL iştirak nafakası günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk … … halen … Lisesi’nde … sınıfta okumakta (EK-4) ve dershaneye devam etmektedir. (EK-5)

5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 330, 364, 365, 6100 S. K. m. 1, 5.

 

HUKUKİ DELİLLER        : 1-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K.

                                                  sayılı boşanma ilamı.

                                                 2-) Nüfus Kayıt Örneği.

                                                 3-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K.

                                                  sayılı mahkeme ilamı.

                                                 4-) Öğrenci Belgesi.

                                                 5-) Okul ve dershane giderlerine ilişkin makbuzlar.

                                                   6-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri

                                                  konuları gösterir tanık listesi.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle aylık …TL. olan iştirak nafakasının dava tarihinden başlamak üzere …TL. arttırımı ile aylık …TL. ‘ye çıkartılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

EKLER                                  :  1-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K.

                                                  sayılı boşanma ilamı.

                                                   2-) Nüfus Kayıt Örneği

                                                   3-) …. Aile Mahkemesi’nin …/…/… T. …/… E. …/…. K.

                                                       sayılı mahkeme ilamı.

                                                   4-) Öğrenci Belgesi.

                                                   5-) Okul ve dershane giderlerine ilişkin makbuzlar.

                                                      6-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri

                                                        konuları gösterir tanık listesi.

                                                       7-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

                                                                                Av.                                                                                                           

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
FinlandEnglishRussiaGermanIran