Boşanma Halinde Daha Ağır Kusurlu Olan Kadın Lehine Nafaka ve Tazminat Hükmedilebilir mi?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16652
post-template-default,single,single-post,postid-16652,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Boşanma Halinde Daha Ağır Kusurlu Olan Kadın Lehine Nafaka ve Tazminat Hükmedilebilir mi?

Boşanma Halinde Daha Ağır Kusurlu Olan Kadın Lehine Nafaka ve Tazminat Hükmedilebilir mi?

Boşanma davası ile taraflar birbirlerinden Türk Medeni Kanunu 174 ve 175. Maddeleri uyarınca maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunabilirler. Ancak hem maddi ve manevi tazminat talebi için hem de nafaka talebinin kabulü için kanun açıkça talep eden tarafında diğer taraftan daha az kusurlu olması veya kusursuz olması şartını getirmiştir. Boşanma davasında talep edilebilecek tazminat ve nafakalara ilişkin düzenlemelere TMK 174 ve 175. Maddelerinde yer verilmiştir.

 

TMK madde 174;

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

 

ve TMK madde 175;

“Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Şeklinde yapılan düzenlemeler de de görüldüğü üzere taraflar boşanma davalarında maddi – manevi tazminat ile yoksulluk nafakası taleplerinde bulunabilir. Ancak kanun açıkça işbu taleplerin kabulü için talep eden tarafın kusurunun daha ağır olmaması koşulunu aramıştır. Kanunda yapılan bu düzenlemeler ışığında Yargıtay içtihatlarında da maddi – manevi tazminat ve nafaka taleplerinin kabulü için, talep edenin kusursuz veya daha az kusurlu olması gerektiği kabul edilmiştir.

 

Yargıtay2. Hukuk Dairesi: 2016/11706 ve K: 2016/12145 sayılı  23.06.2016 tarihli ilamında ;

“… 2- Yukarıda 1. bentte açıklandığı üzere davalı kadın boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurludur. Türk Medeni Kanununun 174/1. ve 2. maddesi koşulları erkek yararına oluşmuştur. Bu duruma göre, davacı erkek yararına uygun miktarlarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, isteğin reddi doğru bulunmamıştır.

 

3- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. (TMK m. 175) Tam kusurlu kadın yararına yoksulluk nafakası takdir edilemez. O halde, kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulü doğru bulunmamıştır.”  Şeklinde yapılan düzenleme gereğince boşanma davası ile yapılan yargılama sonucunda kadının, evlilik birliğinin sona ermesinde erkekten daha ağır kusurlu olduğuna karar verilmesi halinde kadın maddi manevi tazminat ile yoksulluk nafakası alamayacaktır.

Yani boşanma davalarında Kadın lehine her koşulda maddi ve manevi tazminat ile nafakaya hükmedilmesi söz konusu değildir. Dava sürecinde, erkek, boşanmada kadının daha ağır kusurlu olduğunu veya tam kusurlu olduğunu kanıtlar ise kadın lehine maddi-manevi tazminata ve nafakaya hükmedilmeyeceği hem Yargıtay kararları hem de TMK 174 ve 175. Maddelerinde belirlenmiştir.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
FinlandEnglishRussiaGermanIran