Yargı Kararları arşivleri | Sayfa 16 / 19 | Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kurulmuş olup, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık veren hukuk bürosudur.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,paged,category,category-yargi-kararlari,category-310,paged-16,category-paged-16,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yargı Kararları

T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Esas No:2010/5301 Karar No:2011/12661 K. Tarihi:8.12.2011 Davacı, iş kazası sonucu malüliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.   Hükmün davalılardan V. Plastik San. Tic. A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik...

T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas No:2015/5276 Karar No:2016/11823 K. Tarihi:28.4.2016 MAHKEMESİ : İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 11/09/2014 NUMARASI : 2009/241-2014/131 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği...

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ ESAS NO:2017/15161 KARAR NO:2017/26340 KARAR TARİHİ:7.12.2017 MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Bedelsiz senedi kullanma HÜKÜM: TCK'nun 156/1, 50/1-a, 52/2-4. maddeleri gereğince mahkumiyet Bedelsiz senedi kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Sanığa yüklenen bedelsiz senedi kullanma suçu nedeniyle açılan kamu davası üzerine...

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2014/17182 Karar No:2014/21855 K. Tarihi:25.6.2014 DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili, genel tatil ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya...

T.C. Yargıtay 6.Ceza Dairesi Esas No:2017/3754 Karar No:2018/1312 20.Tarihi:20.2.2018   MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇLAR               : Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM               : İstinaf başvurusunun esastan reddine     Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, ve suç tarihine göre dosya görüşüldü;   Sanıklar ...

T.C. YARGITAY 18.CEZA DAİRESİ ESAS NO:2015/4471 KARAR NO:2015/6667 KARAR TARİHİ. 06/10/2015 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde...

YARGITAY 18. Ceza Dairesi 2015/9759 E. 2015/13708 K. SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığı Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre ve katılan vekilinin duruşmalı inceleme isteminin 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilerek dosya görüşüldü:   Temyiz isteğinin reddi...

                                               …….. BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,   ŞİKAYET EDEN                : ŞİKAYET EDİLEN AVUKAT                             : BARO SİCİL NO                : ŞİKAYET KONUSU          :….. isimli ve ….sicil Nolu avukatın meslek kurallarına aykırı hareketi sebebiyle şikayetimizdir.   ŞİKAYET NEDENLERİ: 1-) …. Barosu’na …. sicil No’su ile bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte olan avukat….……’ya tarafımca boşanma davamı takip etmek üzere...

4.Ceza Dairesi         2013/1460 E.  ,  2014/9900 K. "İçtihat Metni" TebliğnameNo : 2 - 2011/236560 MAHKEMESİ : Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 26/04/2011 NUMARASI : 2009/468 (E) ve 2011/490 (K) SUÇ : Hakaret Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin...

YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2013/31819 E. 2016/657 K. Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre ve sanık O.. Ç..’nin temyiz dilekçesi içeriğine göre hükmü sanık sıfatı ile temyiz ettiği kabul edilerek İ.. Ç.. hakkındaki hükümler inceleme dışı bırakılarak dosya görüşüldü: Temyiz...

FinlandEnglishRussiaGermanIran