Dilekçe Örnekleri arşivleri | Sayfa 6 / 11 | Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kurulmuş olup, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık veren hukuk bürosudur.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
311
archive,paged,category,category-dilekce-ornekleri,category-311,paged-6,category-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Dilekçe Örnekleri

ANTALYA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/…….E.   Dosyamız borçlusu ………………..’nın, vefat etmiş olduğu tarafımızca haricen öğrenilmekle, borçlunun yasal mirasçılarının tespiti ve mirasçılar aleyhine takip başlatabilmek amacıyla, veraset ilamı çıkarabilmek için tarafımıza yetki verilmesini talep ederiz.   Alacaklı Vekili Av....

İHTARNAME  İHTAR EDEN :  VEKİLİ :  MUHATAP : KONU : Yeni kira dönemi başlangıcından itibaren aylık kira bedelinin net ………-TL olarak ödenmesi ihtarıdır. AÇIKLAMALAR  1- Mülkiyeti müvekkilime ait olan …….. Mah. …….. Sok. …….. Apt. …. D:…. …………….. adresindeki apartman dairesinde ../../…. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile aylık …………..-TL bedelle...

…….. NOTERLİĞİ’NE; AZİLNAME AZİL EDENİN ADI SOYADI        : ADRESİ                                            : AZİL EDİLEN                                 : AZİL EDİLENİN ADRESİ                         :     ……..Noterliği’nin …… yevmiye no’lu vekaletnamesiyle sizi vekil tayin etmiştik. Şimdi ise gördüğümüz lüzum üzerine sizi bu günden itibaren vekaletten ve vekaletname ile tarafınıza verilmiş olan tüm yetkilerden azlettik. Bundan sonra...

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ   TARAFLAR:   1-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)   2-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)   Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …/ …/ …...

……….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;     İTİRAZ EDEN                    : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : KONU                                   :Adli yardım talebimizin reddine dair karara karşı itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR   1-) …/…/… tarihinde mahkemenizden ekte yer alan (EK-1) belgelerin sunulması yoluyla adli yardım talebinde bulunulmuş olup; …/…/… tarihli karar ile (EK-2) kanunda yer alan “yargılama veya takip...

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,   DAVACI                                          : TC KİMLİK NUMARASI                        : ADRES                                             : VEKİLİ                                            : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                           : ADRESİ                                           : KONU                                               :Adi Ortaklığın feshi ve tasfiyesi isteminden ibarettir.   AÇIKLAMALAR                     ...

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRESİ                                :   KONU                                   : Yöneticilik yapılan dönemde apartmanın uğradığı zararın tazmini talebimizi içerir dilekçemizdir.   DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına ilişkin...

            … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;   DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                                 : VEKİLİ                                : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : KONU                                   : Sigorta Poliçesinden doğan … TL. alacağın yasal faizi ile birlikte tahsili talebinden ibarettir.   AÇIKLAMALAR                  1- Müvekkile...

            … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;   DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRESİ                                :   KONU                                   : Müteselsil borçlu sıfatıyla yapılan fazla ödemenin diğer borçludan tahsili istemi   DAVA DEĞERİ                  : (Malvarlığı haklarına...

FinlandEnglishRussiaGermanIran