Bilgi Deposu arşivleri | Sayfa 13 / 39 | Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kurulmuş olup, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık veren hukuk bürosudur.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
1
archive,paged,category,category-bilgi-deposu,category-1,paged-13,category-paged-13,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bilgi Deposu

Özet: Mahkeme ilamına yanlış yazılmış taraf isminin “tavzih” yoluyla değiştirilmesi mümkündür. “Tavzih” yolu ile kesinleşmiş bir hüküm içerik itibariyle sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.     T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2010/0 Karar No:2010/138 K. Tarihi:10.3.2010 (“...

Özet: anığın olay sırasında dışa yansıyan davranışlarına ilişkin tespit bulunmadığı dikkate alındığında; sanığın alkol nedeniyle güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair delil bulunmadığı anlaşılmakla; atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeksizin sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,        T.C. Yargıtay 12.Ceza Dairesi Esas No:2013/9401 Karar No:2014/1935 K. Tarihi:29.1.2014 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan...

19.Hukuk Dairesi         2014/6234 E.  ,  2015/3062 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av...

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2015/8953 2015/13935 10.9.2015 2918/m. 19,20 DAVA : Taraflar arasındaki araç mülkiyetinin tespiti ve tescil davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılardan F.K. tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup...

günü oyçokluğu ile karar verildi. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2011/19-841 2012/144 14.3.2012 4721/m.684 2918/m.20 DAVA : Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Tuzla 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 01.05.2008 gün ve 2007/466 E.-2008/314 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin...

Kira sözleşmesinin tarafları Kira sözleşmesinde kiraya veren ve kiracı olmak üzere iki taraf vardır. Kiraya veren: Taşınmazı bedel karşılığında kullanma ile birlikte yararlanma hakkını kiracıya devreden kişidir. Kiracı : Belli bir bedel karşılığında geçici bir süre için kullanan ve kullanma ile birlikte yararlanan kişidir. Tarafların kiralanandan kaynaklı birbirlerine bir...

TAHLİYE DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME Mahkemelerin görevleri yasalarla belirlenir. Görev kamu düzeni ile ilgilidir. Bu sebeple yargılamanın her aşamasında göz önünde bulundurulur. Tahliye davalarında görevli mahkeme HMK 4/1-a (HUMK 8/II-1) maddesinde belirtilmiştir Kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İİK göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık...

  KİRA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA Kira sözleşmesi TBK 299 Kira sözleşmesi, kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Yaşadığımız toplum göz önünde bulundurulduğunda ise kira sözleşmelerine ilişkin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındığı ve dikkat edilmesi...

FinlandEnglishRussiaGermanIran