Av. Gamze Gökçeoğlu, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu | Sayfa 11 / 14
Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kurulmuş olup, yerli ve yabancı müvekkillere hukuki danışmanlık veren hukuk bürosudur.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
3
archive,paged,author,author-avukatgamze,author-3,paged-11,author-paged-11,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Author: Av. Gamze Gökçeoğlu

Adli Tatil Kanun No: 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) (YÜR. TAR.: 01.10.2011) Kabul Tarihi: 12.01.2011 R.G. Tarihi: 04.02.2011 R.G. No: 27836 Adli tatil süresi MADDE 102 – (YENİDEN DÜZENLENMİŞ MADDE RGT: 07.07.2013 RG NO: 28700 KANUN NO: 6494/30) (KOD 2) (KOD 1) (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona...

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;   DOSYA NO                           : …/… E. İTİRAZ EDEN DAVALI                                : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                                  : VEKİLİ                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)  ADRES                                  : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)  DAVACI                                : ADRESİ                                : VEKİLİ                                 : ADRES                                  : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) KONU                                   : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızı içerir. AÇIKLAMALAR                ...

.................................NÖBETÇİ İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı............... T.C..................... (Halen kapalı ceza evinde tutuklu) MÜDAFİİ : Av. ………………. KONUSU :Sanık müvekkil hakkında verilmiş disiplin cezalarının kaldırılması/ertelenmesi/geri bırakılması talebi AÇIKLAMALAR : .....................Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma no: 20......../…………. dosyasında şüpheli ve ................ Ceza Mahkemesinin 20...../....... Esas sayılı dosyasında sanık olan........................ halen...

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA Esas No: 2015/142 Konu: Tanıklık hususunda mazeretimin sunulmasından ibarettir. Yukarıda esas numarasını belirttiğim dava için mahkemeniz tarafından tanık olarak çağrılmış idim. Sağlık problemlerim nedeni ile duruşma tarihi olan 25/08/2015 tarihinde Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde ameliyat olacağım. Bu nedenle tanık olarak çağrıldığım duruşma gün ve...

Hukuk Dairesi         2009/5037 E.  ,  2010/8390 K "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ :25.12.2008  NUMARASI :Esas no: 2007/250 Karar no:2008/571 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davacı tarafından incelemenin duruşmalı yapılması talebiyle temyiz edilmiş ise...

  Eşler arasında cebri icra yasağı olması birbirlerine karşı dava açmalarına engel değildir. T.C Yargıtay 14.Hukuk Dairesi Esas No: 2003/8009 Karar No: 2004/895 Karar Tarihi: 17.02.2004 Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 17.2.2002 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın...

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2013/16400 2013/25100 4.7.2013 TAKİBİN İPTALİ ( Borçlu Avalistler Tarafından 6098 S. TBK'nun 584. Md. Göre Eşlerinin Rızası Bulunmadığından Bahisle - Takibe Konu Çekin Kambiyo Vasfını Taşıdığı/Borçluların Aval Veren Olduğu/Türk Ticaret Kanununda Taahhüt Altına Girmek İçin Eşin Rızası...

YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR? HAKLARI NELERDİR? Kan Hısımlığına Dayanarak Yasal Mirasçı Olanlar 1. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların ye­rini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları,...

FinlandEnglishRussiaGermanIran